Cultuurhistorisch landschapsonderhoud

In het cultuurhistorische landschap van Landgoed Appel worden zoveel mogelijk de oude landschapselementen teruggebracht. Dit houdt in het aanbrengen van grensbeplantingen, aanplant van inheemse bomen en bomenrijen en lanen. Daarnaast worden de diverse bosjes nagekeken, doorgeschoten hakhout terug gezet en de eiken langs de landbouwpercelen opgesnoeid. Omdat het in de winter vaak te nat is in het bos, zal landschapsherstel in deze periode langs de bestaande wegen en paden plaatsvinden. Het vrijkomende brandhout wordt verkocht door Helmig van Milligen