Natuuronderhoud in de zomer

De grond op het Landgoed Appel is over het algemeen ontzettend nat door de enorme kweldruk. Vanaf eind april, begin mei valt de kweldruk weg, waardoor onderhoudswerkzaamheden mogelijk worden. Momenteel vindt de zomervelling plaats. Bomen, zoals de grove den, worden gekapt en opgeruimd, zodat andere bomen weer ruimte krijgen. Verschillende sloten worden daardoor ook weer zichtbaar en schoongemaakt. Exoten zoals de Amerikaanse vogelkers, duizendknoop en berenklauw worden nu ook verwijderd. […]

Bebording wandelpaden aangepast

Deze zomer wordt de bebording van de wandelpaden aangepast, zodat duidelijker wordt waar gewandeld mag worden. Ook slagbomen en hekken worden vervangen om een uniformere uitstraling te krijgen.

Vrijwilligerswerk op Landgoed Appel

Wilt u de natuur op Landgoed Appel een handje te helpen? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die één dag in de week de handen uit de mouwen willen steken. Er wordt onder andere gewerkt aan jonge bomen weghalen, slootjes schoonmaken, opruimwerkzaamheden langs fietspaden, plantwerkzaamheden en bomen vrijhouden van onkruid. Tijdsbelasting bedraagt 3 uur per keer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Onno de Vries , coördinator Werkgroep Landgoed Appel.