Bos werkzaamheden op het landgoed

In de komende herfst en winter worden langs de Akkerweg/ hoek Zelderseweg het voormalige hakhout gekapt/ teruggezet om dit typische natuur doel van vochtig hakhout te herstellen.
Voor eventuele vragen kan u contact opnemen met de directie van het landgoed. (Anderstein@hetnet.nl)

Voor het jaar 2016 staan er diverse inrichtingsplannen op stapel om de natuurwaarde te versterken. Hiervoor is thans een omgevingsvergunning -aanvraag bij de gemeente ingediend. Zodra de vergunningen zijn verleend zullen met de inrichtingmaatregelen een start worden gemaakt. Daarbij speelt de weersgesteldheid een grote rol. De werkzaamheden worden zoveel als mogelijk in eigen beheer uitgevoerd met hulp van loonwerkers.