Eerste stappen in natuurverbinding gezet

Momenteel worden de eerste stappen gezet in de voorbereiding tot uitvoering van de natuurverbinding op het zuidelijke deel van het landgoed. Als onderdeel van de provinciale doelstellingen worden dit jaar vier agrarische percelen omgevormd naar nat schraal grasland, natte heide en bos. Vervolgens worden binnen het natuurgebied, tussen Schoenlapper en Nieuw Voorthuizerweg, heideherstelwerkzaamheden uitgevoerd.