Beleid

Behouden en ondersteunen van de natuur

Het management van Landgoed Appel streeft ernaar om het bijzondere karakter van de natuur op het landgoed zoveel mogelijk te behouden en te ondersteunen. Er wordt momenteel samen met de provincie gewerkt aan het ‘vernatten’ van de verdroogde gebieden. Dit wordt gedaan door beken te verondiepen en ze in het natuurgedeelte juist te dempen. Hierdoor wordt het water langer in het gebied gehouden en ontstaan kwelstromen in het lage gebied. Het streven is om de Appelsebeek en de Rubberbeek het hele jaar door water te laten afvoeren.

Agrarisch natuurbeheer

Kleine en kwalitatief minder goede landbouwpercelen zullen in de toekomst weer een natuurfunctie krijgen op basis van agrarisch natuurbeheer. Er zal op deze percelen geen kunstmest en slechts weinig natuurlijke mest gebruikt worden. Ook wordt er meer wisselbouw gepleegd. Zo krijgt de natuur weer de ruimte.