Geschiedenis

Huis Kemna

In de 10e eeuw was het gebied dat nu Landgoed Appel is kerkelijk bezit van de Duitse geloofsgenootschap Elten. In 2006 zijn de archeologische resten van de walburg van Huis Kemna gevonden. Huis Kemna was een versterkt huis, waar de rentmeester van het landgoed woonde. De opbrengsten en afdrachten van de pacht werden hier opgeslagen en vanuit dit huis verspreid naar kloosters van het genootschap. Vandaar dat er grote opslagkelders onder het huis te vinden waren. Het huis stond midden op het landgoed en veel lanen en paden leiden nog naar het archeologisch monument. Ook de slotgracht en het park, dat om het huis lag, zijn nog te zien.

Toen het kerkelijk bezit afgeschaft werd, ontstonden particuliere landgoederen. In 1994 werd het noordelijke deel van het landgoed door de familie van Beuningen aangekocht en in 2008 het zuidelijke deel. De in 1850 afgebroken Boerderij Haverkamp is in dezelfde staat weer opgebouwd en krijgt een woonbestemming.