Openstelling

Wandelen en fietsen over het landgoed

Landgoed Appel is een oase van rust en ruimte. Al wandelend en fietsend waant u zich in een stukje Nederland dat bewaard is gebleven als in de oude tijd.

Wandelen

Er is op het landgoed een ‘klompenpad’ uitgezet; het Appelpad (8km). Dit klompenpad voert door het agrarische gebied, over het landgoed, langs boerenerven en beken, vaak over onverharde paadjes en via vergeten doorsteekjes. Vergeet uw waterdichte schoenen niet!

Het Appelpad start en eindigt bij de camping de Maanenschijn in Appel. De route staat aangegeven met rode markeringen in de vorm van een klomp. De wandelpaden lopen gedeeltelijk over particulier terrein, waar soms vee loopt. Om de dieren niet te verstoren en verspreiding van dierziekten te voorkomen, zijn honden niet toegestaan op dit pad.

Voor de route, klik hier

Fietsen

Niet alleen op Landgoed Appel is veel te zien, ook de omgeving rondom Nijkerk en Barneveld is heerlijk om op de fiets te verkennen. Stel uw eigen fietsroute samen aan de hand van het knooppuntennetwerk en ontdek de schoonheid van de Veluwe!

Goed om te weten over wandelen en fietsen op Landgoed Appel

Om u en ook anderen optimaal te laten genieten van Landgoed Appel, verzoeken wij u:

  • Het landgoed uitsluitend te bezoeken tussen zonsopgang en zonsondergang;
  • Niet te roken en geen vuur te maken, ter voorkoming van bosbranden;
  • Op de wegen en wandelpaden te blijven. Het landgoed investeert namelijk in de ontwikkeling van nieuwe natuur. Deze nieuwe, jonge natuur is kwetsbaar en verdraagt nog geen recreatie.

Flora en fauna

Door het afwisselende landschap zijn er op Landgoed Appel veel verschillende dier- en plantensoorten te vinden. Er worden regelmatig edelherten gesignaleerd en boommarters leven ook in dit gebied. Vogels zoals de kleine plevier, groenpootruiter en witgat worden bij natte, open plekken gezien. In de natte gebieden zijn maar liefst 30 verschillende soorten libellen te onderscheiden!

In het voorjaar zijn bij de Koeplas witte waterranonkels te vinden, terwijl in de zomer de klokjesgentianen hier bloeien. Ook bruine snavelbies, moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw doen het goed bij de Koeplas. Op de droge, zandige plekken groeit de bleekgele droogbloem en in het natte deel in het zuidoosten van het landgoed groeien moerashertshooi, sterzegge en duizendknoopfonteinkruid graag.

In het boek Landschapsjuwelen – De natuur-cultuurhistorie van het noorden van de Gelderse Vallei van Leendert de Boer (IVN Nijkerk, ISBN: 9789087881344) vindt u uitgebreide informatie over de flora en fauna die op Landgoed Appel en in de omgeving te vinden is.