Natuurontwikkeling van natte gebieden

In 2014 wordt op verzoek van de provincie Gelderland een deel van het bos tussen de Schoenlapperweg en de Nieuwe Voorthuizerweg verwijderd om de heide te herstellen. Met name het jonge bos, dat spontaan in het voormalige heidegebied is gaan groeien, wordt aangepakt. Daarnaast wordt de heide ‘vernat’ door het water langer in het gebied vast te houden. Zo kan het zaad van de bomen niet tot ontwikkeling komen.