Uitvoering landgoed ontwikkelingsplan

In de komende weken worden conform het Landgoed ontwikkelingsplan o.a. aan de Akkerweg maatregelen in het terrein genomen om de natuurwaarden daar te verhogen. Bomen en struiken worden verwijderd en de verruigde topgrond wordt geplagd en afgevoerd. De topgrond wordt hierdoor schraler én natter waardoor de meer gewenste vochtige heide zich ook daar beter kan gaan ontwikkelen.

 

Voor eventuele vragen kan u contact opnemen met de directie van het landgoed. (Anderstein@hetnet.nl)